🔺قبض یک میلیون و 200 هزارتومانی موبایل وزیر ا ...

کانال آخرین خبر

🔺قبض یک میلیون و 200 هزارتومانی موبایل وزیر ارتباطات

🔹آذری جهرمی امروز در پاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی: در حال پیگیری این موضوع هستیم
🔹من خودم هم بسته اینترنتی میخرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم
🔹این ماه قبض موبایل من یک میلیون و 200 هزارتومان آمده است !

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25

🔺قبض یک میلیون و 200 هزارتومانی موبایل وزیر ارتباطات 🔹آذری جهرمی امروز در پاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی: در حال پیگیری این موضوع هستیم 🔹من خودم هم بسته اینترنتی میخرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم 🔹این ماه قبض موبایل من یک میلیون و 200 هزارتومان آمده است ! 🔸نصب اپ آخرین خبر👇