🔺شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خوز ...

کانال آخرین خبر

🔺شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خوزستان

🔹وزیر اطلاعات: در چند روز اخیر سه تیم تروریستی در خوزستان شناسایی و افرادشان که ۱۵ نفر بودند دستگیر شدند.
🔹به ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام اقدامات انتحاری و آسیب و به شهادت رساندن بخشی از زائران را داشتند که با نیت پاک زائران اباعبدالله و همت سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند/ مهر

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25

🔺شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خوزستان 🔹وزیر اطلاعات: در چند روز اخیر سه تیم تروریستی در خوزستان شناسایی و افرادشان که ۱۵ نفر بودند دستگیر شدند. 🔹به ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام اقدامات انتحاری و آسیب و به شهادت رساندن بخشی از زائران را داشتند که با نیت پاک زائران اباعبدالله و همت سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند/ مهر 🔸نصب اپ آخرین خبر👇