🔺گروهک تروریستی انصارالفرقان با انتشار بیانیه ...

کانال آخرین خبر

🔺گروهک تروریستی انصارالفرقان با انتشار بیانیه به زبان انگلیسی مسئولیت حمله انتحاری امروز چابهار را به عهده گرفت/ایران تایمز

تاریخ : 1397/09/20

🔺گروهک تروریستی انصارالفرقان با انتشار بیانیه به زبان انگلیسی مسئولیت حمله انتحاری امروز چابهار را به عهده گرفت/ایران تایمز