🔺دفاع دوباره سعد الحریری از ریاض در پرونده قا ...

🔺دفاع دوباره سعد الحریری از ریاض در پرونده قا ...
کانال آخرین خبر

🔺دفاع دوباره سعد الحریری از ریاض در پرونده قاشقچی: اقداماتی که عربستان سعودی در پرونده جمال خاشقچی انجام داده در چارچوبی است که به مسیر عدالت و کشف کامل حقیقت کمک می‌کند

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 19

🔺دفاع دوباره سعد الحریری از ریاض در پرونده قاشقچی: اقداماتی که عربستان سعودی در پرونده جمال خاشقچی انجام داده در چارچوبی است که به مسیر عدالت و کشف کامل حقیقت کمک می‌کند 🔸نصب اپ آخرین خبر👇