🔺رسانه های غربی لحظاتی پیش اعلام کردند که پلی ...

🔺رسانه های غربی لحظاتی پیش اعلام کردند که پلی ...
کانال آخرین خبر

🔺رسانه های غربی لحظاتی پیش اعلام کردند که پلیس آمریکا یک بسته انفجاری را در نزدیکی منزل جورج سوروس خنثی کرد

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 19

🔺رسانه های غربی لحظاتی پیش اعلام کردند که پلیس آمریکا یک بسته انفجاری را در نزدیکی منزل جورج سوروس خنثی کرد 🔸نصب اپ آخرین خبر👇