🔺رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: قیمت قطعات ید ...

🔺رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: قیمت قطعات ید ...
کانال آخرین خبر

🔺رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: قیمت قطعات یدکی خودرو بین 40 تا 300 درصد افزایش داشته است/ وجود واسطه‌های متعدد از علل این افزایش است/ خودرو سازان هم احتکار کردند

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 18

🔺رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: قیمت قطعات یدکی خودرو بین 40 تا 300 درصد افزایش داشته است/ وجود واسطه‌های متعدد از علل این افزایش است/ خودرو سازان هم احتکار کردند 🔸نصب اپ آخرین خبر👇