🔺پیدا شدن بخشی از جسد خاشقجی در چاه باغ کنسول ...

🔺پیدا شدن بخشی از جسد خاشقجی در چاه باغ کنسول ...
کانال آخرین خبر

🔺پیدا شدن بخشی از جسد "خاشقجی" در چاه باغ کنسولگری عربستان در استانبول

🔹نیروهای امنیتی بخشی از جسد جمال خاشقجی را در چاه داخل باغ کنسولگری عربستان در استانبول پیدا کردند/ مهر

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 17

🔺پیدا شدن بخشی از جسد "خاشقجی" در چاه باغ کنسولگری عربستان در استانبول 🔹نیروهای امنیتی بخشی از جسد جمال خاشقجی را در چاه داخل باغ کنسولگری عربستان در استانبول پیدا کردند/ مهر 🔸نصب اپ آخرین خبر👇