‍ ♦️دستور 880 میلیاردتومانی رئیس جمهور برای ز ...

‍ ♦️دستور 880 میلیاردتومانی رئیس جمهور برای ز ...
کانال آخرین خبر

‍ ♦️دستور 880 میلیاردتومانی رئیس جمهور برای زلزله زدگان کرمانشاه

🔹 بازوند استاندار کرمانشاه از اختصاص بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود امهال وام های مناطق زلزله زده به دستور رئیس جمهور خبر داد.
🆔
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 15

‍ ♦️دستور 880 میلیاردتومانی رئیس جمهور برای زلزله زدگان کرمانشاه 🔹 بازوند استاندار کرمانشاه از اختصاص بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود امهال وام های مناطق زلزله زده به دستور رئیس جمهور خبر داد. 🆔